Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 01.03.2018 do 05.05.2018